Bezoek ook het Forum op de website van de Hanse Club.

Onze secretaris ontvangt wel eens berichten met vragen van leden om in contact te komen met andere leden die eenzelfde type Hanse hebben.

Daarom leek het ons leuk om leden de mogelijkheid te bieden om via een Forum op de website met elkaar te kunnen communiceren.

We willen wel iedereen vragen om de algemene regels van respect in acht te houden. Het bestuur houdt zich het recht voor om indien nodig in te grijpen in de berichtgeving op het Forum.

Verder hopen wij dat eenieder profijt heeft van dit Forum.