Slippende koppeling Yanmar SD50

E-mail correspondentie uit 2014 door Wilko Emmens:

Een week of vier geleden werd ik geconfronteerd met een slippende koppeling van de SD 50 saildrive bij een motorurenstand van ca. 650.

Het betreft de saildrive behorende bij de Yanmar 3JH4E, motornr. E05737, bouwjaar waarschijnlijk 2007, schip is geleverd in maart 2008.

Nader onderzoek op internet en gesprekken met verschillende dealers leverde op dat de SD50 op het vlak van de coneclutch een slechte reputatie heeft.

In een aanvullende handleiding die ik op internet vond lees ik dat de cone iedere 500 uur moet worden gedemonteerd en gelapt. (Ik kan dit in de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing/manual niet terug vinden)

Ik ben daar ook nooit op gewezen door de leverancier van het schip en ook niet  door de dealers die het schip hebben geserviced. Zo blijkt nu ook dat de dipstick niet de juiste maatvoering voor het oliepeil aangeeft.

Naast de normale service beurten is dit in mijn ogen een onderhouds-issue dat  volstrekt buiten proportie is voor relatief nieuwe motoren/saildrives.

Ik heb telefonisch contact gehad met uw garantieafdeling die daarop contact hebben opgenomen met Jachtservice Enkhuizen die de reparatie zou uitvoeren.

Van een coulanceregeling of korting op onderdelen kon geen sprake zijn gezien de leeftijd van de motor.

Eerlijk gezegd ben ik daar bijzonder ontevreden over en ik vind de reactie ook niet passen bij een kwaliteitsmerk als Yanmar.

Ik mag toch minimaal verwachten dat grote reparaties/onderhoudslasten zich bij normaal gebruik niet binnen een 2000 uur voordoen?

Yanmar kan toch ook niet volhouden dat zij met de SD 50 een product leveren/geleverd hebben dat de toets der kritiek kan doorstaan? Daarvoor heb ik in de paar weken dat ik mij hier in heb verdiept te veel voorbeelden gezien/gehoord.

Ik ben geen wereldreiziger maar  met de kennis van nu zou ik mij niet wagen aan een lange reis met deze saildrive.

Bovendien valt mij op dat een dergelijk kwetsbaar onderdeel als de cone niet in voorraad is, (bij geen enkele dealer en ook niet in Almere) waardoor ik gedurende een maand mijn boot niet heb kunnen gebruiken.

Intussen heeft Jachtservice Enkhuizen de reparatie uitgevoerd en ik heb de door hen toegestuurde nota van in totaal Euro 1.117,48 voldaan. Die viel relatief lager uit omdat ik de clutch-assembly zelf uit het staartstuk heb gehaald.

Samengevat:

Ik ben ontevreden over de kennelijke kwaliteit van de SD50, over het niet op voorraad hebben van dit onderdeel door Yanmar, over het gebrek aan informatie over de (on)hebbelijkheden van deze aandrijving en de afwijzing van een tegemoetkoming in de kosten van deze reparatie.

In de auto-industrie is een kleinere tekortkoming al een reden voor recall.

Als lid van de Hanseclub zal ik mijn ervaringen op het forum van de vereniging delen, ik nodig u graag uit voor uw commentaar op het bovenstaande zodat ik dat mee kan nemen.

Op 9 mei 2014 10:58 schreef Bart Voorneveld <bart.voorneveld@yanmar.nl>:

Geachte heer Emmens,

Dank voor uw schrijven.

Wij zijn ons bewust dat wij soms niet aan de verwachting van de levensduur van het schakelsysteem van de SD40/SD50 voldoen. Dat vinden wij heel vervelend want het tast onze goed naam aan, zoals u al aangeeft. Hieronder zal ik proberen op uw argumenten in te gaan.

Er is halverwege de tijd dat de SD50 in productie was is deze op details gemodificeerd. Het betrof hier onder anderen tandwielen, slipkoppeling, oliesoort en inderdaad ook de lengte van de peilstok. Deze laatste was van 2009. De reden voor de oliepeilverlaging was om lekkage langs de ingaande as te voorkomen en heeft niet te maken met slijtage/levensduur van de schakelcone. Ter informatie is betreffende service bulletin bijgesloten.

Er zijn veel factoren die invloed hebben op de levensduur van de schakelcone. Naast het ontwerp betreft dit ook zaken die met inbouw en gebruik te maken hebben.

Schroeven.

Wij informeren de werven waar wij aan leveren, aan welke eisen de schroeven moeten voldoen. Bij of na aflevering worden helaas nogal eens verkeerde schroeven gemonteerd welke de levensduur van de cone nadelig kunnen beïnvloeden. (te zwaar, te weinig flexibiliteit in de rubber naaf).

Gebruik.

Niet alle klanten weten hoe om te gaan met de sail drive tijdens het zeilen. Soms laat men deze in de vooruit staan wat versnelde slijtage oplevert.

Ter informatie daaromtrent een bladzijde uit de operation manual van de SD50 bij gesloten.

U schrijft dat er een instructie is de cone elke 500 uur te lappen. Dit is momenteel inderdaad het advies van Yanmar.

De meeste particuliere zeilers (niet verhuur) doen er 5-10 jaar over om aan de 500 uur te komen. Het inslijpen van de cone kost een ervaren monteur 3-4 uur werk. De kosten hiervoor vallen dus nogal mee. De cone zelf hoeft alleen te worden vervangen indien een bepaalde afkeurmaat is bereikt. Dit is meestal niet al na de eerste maal inslijpen al het geval. Stel dat de cone 2 x te slijpen is dan zou de vervangingsinterval voor de cone zelf op 1500 uur liggen. Voor een, aan slijtage onderhevig deel lijkt mij dit niet onoverkomelijk. Vaak is het wel zo dat de dealer, in overleg met de eigenaar, besluit de cone maar te vervangen als deze eruit is. Dit is dus lang niet altijd nodig.

Betreffende de voorraad situatie. U heeft gelijk dat dit slijtage deel op voorraad hoort te liggen. Op dit moment is er ruimschoots voorraad in Almere en nog een paar keer meer in het hoofdmagazijn in Japan. Laat onverlet dat het kan gebeuren dat er op een bepaald moment geen voorraad is. Excuus hiervoor.

Indien een klant met een slippende cone te kampen heeft bij een nieuwe installatie vergoeden wij dit altijd. Wij garanderen twee volle seizoenen alle kosten. De volgende jaren vergoeden wij gedeeltelijk mits, uiteraard, aan (inbouw) voorwaarden is voldaan. U geeft aan dat de motor van 2007 is en 2008 in gebruik is genomen. Gezien de serienummer is dit aannemelijk. Dit betekent dat de motor nu aan zijn 7e seizoen bezig is.

Vertrouwende u voldoende te hebben geïnformeerd,

Kind regards,

Bart Voorneveld

Date:        11-05-2014 12:44

Subject:        Re: Fw: Cone Clutch SD-50 ((YBX Nederland))

Geachte heer Voorneveld,

Dank voor uw reactie.

In uw eerste alinea’s erkent u dat de SD50 schakelsystemen van Yanmar soms niet aan de te verwachten levensduur voldoen. Blijkbaar zelfs in die mate dat, zoals u in uw bericht als aangeeft, in ieder geval al op vier punten modificaties zijn doorgevoerd. Dat is op zijn zachtst gezegd opvallend.

T.a.v. de schroeven:

Ik heb in 2008 aan de importeur van Hanse gevraagd een Gori klapschroef te monteren. Toen is opgemerkt dat daarvoor eerst toestemming van Yanmar vereist was, die is vervolgens gevraagd en verkregen. Daarbij zijn geen aanvullende eisen ten aanzien van gebruik en/of onderhoud gesteld.

Ten aanzien van gebruik:

Vanzelfsprekend is ten aanzien van gebruik het nodige op te merken. Zoals in de vorige alinea aangegeven heeft mij bij de aanschaf geen informatie bereikt op grond waarvan ik mijn vaargedrag/gebruik zou moeten aanpassen.

Overigens heb ik, maar dat is natuurlijk niet bewijsbaar, deze nooit in de vooruit laten staan.

Verder is mij gebleken dat het begin van “slippen”  volstrekt onvoorspelbaar is, van iets in de 300 tot 1200 draaiuren is mij verteld, en ook ten aanzien van de verschillende schroeven lijkt geen bestendige lijn te ontdekken. Ik vraag mij dus af wanneer ik weer ” aan de beurt” ben.

Ten aanzien van onderhoud/service:

Ik heb mij bij een aantal dealers laten informeren over de te volgen handelwijze. Eerlijk gezegd verschilde dat per dealer. (Enkhuizen, Medemblik, Andijk en Ridderkerk) Geen van hen kon mij aangeven op welk moment vervanging van de cone noodzakelijk was en dat daarvoor bepaalde afkeur-maten zijn is door geen een van hen verteld. Sterker nog in eerste instantie is zelfs verteld dat de gehele assembly (2.500 euro ex btw) vervangen moest worden. Ik heb daarover in mijn contacten dus bepaald geen helder beeld gekregen. Dat geeft te denken en ik geef u in overweging om uw dealer-netwerk beter te informeren met betrekking tot de ins en outs van dit gebrek.

Ten slotte; uw zienswijze ten aanzien van meevallende kosten deel ik niet. Ik blijf het vreemd vinden dat u van uw klanten verwacht dat zij deze kosten maar voor lief moeten nemen. Yanmar levert een product dat ook volgens haar niet altijd voldoet, inmiddels op tal van punten gemodificeerd is en de koper draait intussen voor kosten op die bij een kwalitatief goed schakelsysteem niet in die mate voor behoren te komen. Naast de kosten vind ik ook de onvoorspelbaarheid en zoals ik gemerkt heb levertijd en beschikbaarheid van reparatiecapaciteit van enorme invloed op de bedrijfszekerheid die je als gebruiker normaal gesproken mag eisen.  

U zult uit mijn reactie begrijpen dat ik niet tevreden ben met uw benadering/beantwoording van mijn klacht. 

Ik verzoek u dan ook uw standpunt te heroverwegen in het licht van wat een consument/gebruiker in het normale economische verkeer van geleverde producten mag verwachten.

Met vriendelijke groet,

Wilko Emmens

Bart Voorneveld

20 mei 2014

aan ‪mij, ‪Peter, ‪Service

Geachte heer Emmens,

Yanmar verbetert zijn producten regelmatig. Dit is een continue proces en wil niet zeggen dat alle voorgaande producten “onder de maat” waren.

Als een, aan slijtage onderhevig, onderdeel na 7 jaar gebruik onderhoud nodig heeft, is dit niet als gebrek aan te merken maar normaal behoefte aan onderhoud.

U refereert aan een toezegging die u heeft van Hanse of Yanmar over het gebruik van de Gori.

Yanmar geeft nooit voorkeur aan een merk of type schroef maar geeft uitsluitend beperkingen op inertia.

Bij uw schip en gebruik heeft het 650 uur geduurd eer de cone ging slippen. In deze doen de draaiuren er veel minder toe dan het aantal schakelingen, maar deze worden niet geteld. Het lijkt mij dan ook redelijk te veronderstellen dat met een verse cone en goed inslijpen weer een dergelijk aantal uren gehaald kan worden. Uiteraard is dit geen garantie.

De cone zelf is en blijft een onderdeel welke aan slijtage onderhevig is. Net als V-snaren, filters, manchetten en anodes hebben ze een eindige gebruiksduur. In uw geval dus 7 jaar voordat onderhoud in de vorm van slijpen nodig was. Dit is niet een “onvoorspelbaar” maar een langzaam voortschrijdend proces welke afhankelijk is van meerdere factoren

In het eerste begin hebben wij de cone ook als complete samenstelling in een ruilsysteem met statiegeld gehad. De klant betaalde uiteindelijk de cone, niet de samenstelling. Wij zijn hiermee gestopt omdat het weinig of geen tijdswinst voor de dealer op bleek te leveren. Bovendien is het voor de eigenaar voordeliger om de cone in te slijpen ipv vervangen. De te meten maat voor hergebruik of afkeur is ter informatie bijgevoegd.

Wij begrijpen dat het voor u teleurstellend is dat wij het onderhoud aan uw schakelsysteem niet gaan vergoeden.

Aan de andere kant vraag ik begrip voor ons standpunt dat zeven jaar geen onredelijk korte termijn is voor onderhoud aan een slijtage onderdeel.

met vriendelijke groeten, Kind regards,

Bart Voorneveld

SD50 Cone vervanging

Yanmar Technical Bulletin YMTQTB11-017 018 – Control Lever Position Under sail Engine Cruising Speed Propeller Selection for_saildrives