Leden raadpleging

Bedankt voor het meedenken met ons als bestuur. We hebben alle inzendingen bekeken en hierbij geven we onze mening. We zijn natuurlijk maar een kleine club en voor een aantal van jullie best leuke ideeën hebben wij gewoon de menskracht niet.
Heel veel vragen kunnen geplaatst worden op het forum. (Technische vragen, delen van ervaringen maar ook foto’s en verhalen van bijeenkomsten en reizen).
Ook een oproep om samen ergens naar toe te varen kun je op het forum kwijt.
Een magazine op papier is te duur en te veel werk.

Als we alle plannen uit willen voeren hebben we meer commissies nodig:
commissie communicatie voor  het schrijven van informatie over de club op de website, het maken van de Nieuwsbrief enz.
commissie wedstrijden.
een contactpersoon voor de contacten met West Yachting.

Hier volgt een samenvatting van de ideeën en de reactie van het bestuur daarop:
korting vragen bij leveranciers, sponsoring van uitstapjes: onze club is daarvoor te klein en het kost heel veel moeite om zoiets los te praten. Afgelopen winter had de commissie zuid bij een watersportwinkel een heel leuke gesponsorde middag georganiseerd maar de opkomst was zo laag dat de watersportwinkel afhaakte.
Misschien wil West Yachting nog wel eens wat doen? We houden contact met hen (1 Keer per maand). Ook een uitstapje naar de fabriek in Duitsland was al door West Yachting georganiseerd  november 2023.
Leveranciers die iets over hun producten komen vertellen: Goed idee en doen we al af en toe.
2 maart 2023 gaan we op bezoek bij De Vries Maritiem in Lemmer (canvas en zeilmakerij).
Bij uitstapjes alleen nautische dingen: Daar streven wij ook naar maar er zijn veel raakvlakken die ook voor zeilers interessant zijn.
Nieuwjaarsbijeenkomst in het midden van het land: was reeds door het bestuur georganiseerd! Op 27 januari 2024 in Vreeswijk.
Onderlinge wedstrijdjes: wedstrijdjes die spontaan ontstaan zijn leuk, voor echte wedstrijden hebben we een commissie nodig.
Bij elkaar aan boord komen: ontstaat vaak spontaan in de weekenden en is erg leuk.
Vrouwen en motormanoeuvres: Deze inzender stelt voor om dit samen  met bijvoorbeeld Bavaria te doen. We nemen nog contact met de inzender op.
Iemand wil geen hele weekenden: Je kunt altijd alleen 1 dag komen (sommige leden deden dat al). Ook op een camping gaan staan, b en b of een hotel,  als je het te ver vindt, is een mogelijkheid.
De webinars zijn goed ontvangen: We gaan proberen om interessante sprekers te vinden.
Thematische bijeenkomsten: doen we eigenlijk al en daar gaan we mee door.
Mogelijke thema’s: plotter, zeilmaker, bekende zeilracer uitnodigen, iemand van het watersportverbond, informatie over bootbehandeling.
Een jaarplanning maken en de data eerder doorgeven: we werken daaraan.
Een van de leden vraagt om lekker eten aan het water op de website te zetten. Dat kan maar moet nog geregeld worden.