Oprichting club

De Nederlandse Hanse Club is 20 april 2005 opgericht door een aantal enthousiaste Hansezeilers. De club heeft als doel: “de beoefening van de watersport met betrekking tot de zeiljachten van het type Hanse te bevorderen, alsmede het behartigen van de belangen van de (toekomstige) (mede) eigenaren van een zeiljacht van het type Hanse.” De club tracht dit doel te bereiken onder meer door:

  1. het beleggen van vergaderingen en bijeenkomsten , het onderhouden en het bevorderen van contacten tussen de leden;
  2. het organiseren van zeilevenementen voor zeiljachten van het type Hanse;
  3. het plegen van alle andere daartoe geëigende activiteiten, alles in de ruimste zin van het woord.

We hebben inmiddels heel wat leuke en interessante clubavonden georganiseerd. Met bijdragen van Ted Jansen over het weer, met Olaf Cox over zeilen naar Engeland, met presentaties van Hagoort Sails, van Simrad, Epifames enz. En niet in de laatste plaats met zeilverhalen van onze eigen leden.

Ieder jaar wordt er in het land een Hanse weekend georganiseerd. We streven er naar dat het ene jaar in het noorden te doen en het andere jaar in het zuiden. Gezamenlijk zeilen en gezelligheid zijn de trefwoorden van dit weekend, dat inmiddels vele trouwe deelnemers kent. Voor veel Hanse-zeilers het hoogtepunt aan het einde van het zeilseizoen.

Een belangrijke periode in de nog korte geschiedenis van de vereniging deed zich voor na het faillissement van de 1e importeur in 2008. De belangenbehartigende taak van de vereniging bleek toen hard nodig en heeft uiteindelijk veel Hanse-eigenaren geholpen met het oplossen van de na het faillissement ontstane problemen. Gelukkig ligt die periode achter ons en werkt de club nu nauw en plezierig samen met de nieuwe importeur West Yachting in Workum.

Mocht u nog vragen hebben en of u wilt aanmelden kunt u zich wenden tot:

Onze secretaris: secretaris@hanseclub.nl