Bezoek aan SHIP en het IJmuider Zee- en haven museum 2019

We begonnen in SHIP, het Sluis en Haven Informatie Punt, met koffie en gebak. En vervolgens kregen we een uitvoerige uitleg en rondleiding over de historie: het graven van het kanaal en de aanleg van de eerste sluizen en de nieuwste ontwikkelingen.

Schepen worden steeds groter en er komen er ook steeds meer. Deze factoren maken – na honderd jaar – de bouw van een nieuwe, fors grotere sluis noodzakelijk. Tevens is de gelegenheid aangegrepen om voorbereid te zijn op stijging van het zeewaterpeil in de komende decennia. Zo’n nieuwe, grote sluis vereist ook inventieve oplossingen, zowel voor de sluisdeuren als het buiten houden van zout water.

De complexiteit en technische en andere uitdagingen werden uitstekend inzichtelijk gemaakt en tot slot namen we een kijkje op het dak waar een goed overzicht was van het geheel.

In het IJmuider Zee- en Havenmuseum begonnen we met een lunch. En vervolgens wederom twee groepen voor de rondleiding. Dit museum verraste ons met een aantrekkelijke collectie over de geschiedenis van de zeevaart, handel en visserij, dieselmotoren en de rol van IJmuiden en de sluizen daarbij.

Vanwege de Algemene Vergadering konden we zeker niet alles zien, maar de conclusie is dat leuk is om er nog eens terug te komen, bijvoorbeeld als je met de boot in de Seaport Marina ligt. Let wel, het museum is niet elke dag open, zie https://www.zeehavenmuseum.nl/bezoekersinformatie/ .