Verslag Hanse weekend Noord 2007

Op 7 september, eind van de dag kwamen de eerste schepen bijeen in Stavoren. Er waren plaatsen gereserveerd in de kom van de oude haven. Als snel werd het gezellig, geïmproviseerd met eten en tot in de late uurtjes sterke verhalen verteld. Toch mooi dat de familie Kaufman er lag met hun 400, daar kunnen heel wat leden in.

Borrel aan boord van Zilt van Archibald Kauffman, begin Hanse weekend
Tekstvak:
In Zilt, van Archibald Kauffman

De volgende ochtend kwamen de overige schepen aan en konden we aan de koffie, ditmaal op een steiger en in de 342 van de familie Hel.

Hanse’s in de haven van Stavoren

Rond het middaguur zijn we uitgevaren in convooi naar Hindelopen. Onderweg was het een mooi veld met Hanse schepen/zeilen.

De Oase van Han(s) van Rensen

In de haven hadden we ook hier een aantal ligplaatsen gereserveerd. Na een rondwandeling door het dorp zijn we heerlijk in het zonnetje aan de koffie en gebak gegaan.

In het zonnetje in Hindelopen

Op enig moment begon de haven vol te lopen en lagen er diverse schepen onder stoom te wachten tot wij weg waren. Een opgeluchte havenmeester zag ons graag komen maar ook was hij blij dat we weer gingen.

Tekstvak:
Onze voorzitter Anton Siedsma in geanimeerd gesprek

In Stavoren terug gekomen hadden we de steiger aan één kant nu volledig bezet met onze schepen. Een mooi gezicht. Grappig was dat er iemand kwam aanleggen en zei dat ook in Hindelopen een verzameling Hanse schepen lag en hij om die reden was uitgeweken naar Stavoren. Waren we kennelijk sneller. Na weer een heerlijke borrel in de achterkuipen van de 400 en de 342, die schuin tegen elkaar aanlagen zijn we gaan barbequen. Koud was het wel, maar het vuur was heet. Supergezellig en wederom laat.

De Hanse-vloot in de haven van Stavoren
Nogmaals de Oase

De volgende ochtend na de koffie en het uitwisselen van diverse technische zaken en het repareren van een impeller vertrok een ieder haven/huiswaarts. We kijken terug op een zeer geslaagd Hanse weekend Noord wat net als vorig jaar wederom voor herhaling vatbaar is. Dank vooral aan de familie Hel voor hun grote bijdrage aan dit weekend.

Deelnemer Second Wind van de familie De Best met thuishaven Stavoren.