Verslag van de ALV van 25 maart 2014

De ALV, zoals gebruikelijk gehouden in het clubhuis van de zeilvereniging in Naarden, bevatte een formeel en een meer informeel gedeelte.

Het formele deel betrof naast de goedkeuring van de jaarrekening en de begroting de benoeming van Rainier de Groot als algemeen bestuurslid. Rainier blijft daarnaast ook webmaster.

Het informele deel van de ALV werd gevuld met een presentatie van en dialoog met Dirk Jan Agter, regionaal salesmanager Benelux van de Hanse Group. Dirk Jan verzorgde een zeer boeiende presentatie over de geschiedenis en de recente ontwikkelingen van de Hanse Group.

Het zomerseizoen

Het zomerseizoen werd door de leden benut om weer vele mooie zeiltochten te maken en tevens her en der aan zeilwedstrijden mee te doen. Niet van iedereen zijn de avonturen bekend, maar we weten dat bijv. Rainier de Groot naar de Kanaaleilanden is gezeild en dat Nico en Marja Hoek samen met Ton en Marga Gosen op de Solent zijn geweest. Nico heeft ook nog de Ronde om Noord-Holland gevaren. Aan de 24 Uursrace van eind augustus hebben ook een aantal Hanse’s mee gedaan, o.a. de Blue Wave van de familie Beekman, de Celox van Nico Hoek en de BooNooNooNoos van Marcel van der Teems met als bemanning Bas de Jong. Willem de Regt en Ben Tolstra. De ‘Prontoporos’ van Elmer en Ingrid Koning, een Hanse 370, zeilde vanuit Medemblik een mooi aantal mijlen bij elkaar, 116,72 in totaal. Maar de meeste mijlen werden, zoals eigenlijk wel verwacht, door Nico en zijn team gezeild 132,61 mijl.

Het Hanse-weekend van 12 t/m 14 september

Aan het traditionele Hanse-weekend deden dit jaar maar liefst 20 boten mee, een record aantal! Heel leuk dat er nogal wat deelnemers waren voor wie het weekend een primeur was. En het werd weer uitermate gezellig met zoals gebruikelijk prachtig weer. Steeds meer Hanses arriveren al op vrijdag zodat het zo langzamerhand echt een verlengd weekend wordt. Zaterdags een mooi rak gevaren richting Urk en s avonds een prima barbecue in het prachtige nieuwe clubhuis van de watersportvereniging Almere in de Compagnieshaven. Na de koffie op zondagmorgen bij t Ankertje keerde de rust langzaam terug in Enkhuizen. Gezien het enthousiasme van de deelnemers, zie ook de film van het weekend op onze website, zouden er dit jaar zomaar eens nog meer dan 20 deelnemers kunnen komen.

Foto Nummer 1269

Demodag op 11 oktober in Workum

Zaterdag 11 oktober j.l. vond de Demodag plaats die we gezamenlijk met West Yachting hebben georganiseerd. En wat voor een dag! De opkomst overtrof met ca. 90 bezoekers (waarvan 47 clubleden) onze stoutste verwachtingen.

Na de opening door Bas de Jong als voorzitter van de vereniging gingen keurig om 10.45 uur de demonstraties en presentaties van start bij: Holland Nautic met B&G-electronika; Lankhorst Taselaar met lieren en andere ‘hardware’; De Vries buiskappen; Henk Jan Watersport over motoren; Selden over masten en Furlex-rollers; Riwax over poetsen; De Lijnenspecialist met lijnen en splitsen en Sanders Polyester Werk.

Speciaal voor de club was natuurlijk de bijdrage van Richard Everdij over lange afstand- en wedstrijdzeilen. We wisten niet dat we zo’n deskundige, ervaren en enthousiasmerende spreker in de geledingen hadden. Hij kreeg alleen maar enthousiaste en lovende reacties. Chapeau! Dat gold zeker ook voor de lezing van Dirk Jan Agter, de regiomanager Benelux van de Hanse Group. Voor een volle zaal gaf hij uitleg over de geschiedenis van de Hanse Group, over het merkenbeleid, over de productieaantallen en over de ontwikkeling van de werf zelf.

Onze Demodag was dus bijzonder geslaagd, zelfs zodanig dat enkele bedrijven ons vroegen om zoiets jaarlijks te organiseren. Dat is wellicht wat veel van het goede, maar dat de Demodag in de toekomst voor herhaling vatbaar is, dat is zeker.

Clubavond op 4 november

Zo’n 25 leden (waaronder de nodige nieuwe!) wisten dinsdagavond 4 november weer de weg te vinden naar de Naarder Zeilvereniging alwaar de club haar traditionele najaarsbijeenkomst hield. Aangezien Ton Gosen aftrad als secretaris was het zaak een nieuwe te vinden en dat gebeurde met de persoon van Wilko Emmens. Met algemene stemmen werd hij benoemd. Ook de begroting 2015 werd ongewijzigd aangenomen.

Daarna was het tijd voor de presentatie van Marcel van der Teems en Willem de Regt. Zij verzorgden enthousiast en ondersteund door vele foto’s een aansprekende lezing over hun deelname in juni van dit jaar aan de ‘Kleine Noordzeedriehoek’ van de Nederlandse Vereniging van Kustzeilers. De tocht ging van IJmuiden via Hartlepool naar Newcastle en terug naar Den Helder.

Bezoek aan Greifswald op 21 november

Op uitnodiging van Dirk Jan Agter bezochten 14 enthousiaste leden op vrijdag 21 november de HANSE werf in Greifswald. Het stond al enkele jaren gepland maar nu is het er echt van gekomen en zoals uit het verslag op onze website blijkt, vonden de deelnemers de inleidingen en rondleiding op de werf buitengewoon interessant en de ontvangst allerhartelijkst. En als er weer belangstelling is voor een bezoek aan de werf, dan zijn we altijd welkom.

Ontwikkeling van het ledenaantal

De groei van het ledenaantal heeft zich in 2014 voortgezet en ook nieuwe Hanse-eigenaren weten inmiddels, vaak ook via West Yachting, onze club te bereiken. De samenwerking met Klaas en Gert van West Yachting werpt zijn vruchten af. Tijdens de demodag in Workum hebben zich maar liefst 10 nieuwe leden aangemeld. Helaas hebben we ook afscheid genomen van een aantal leden, maar per saldo telde de club eind 2014 ruim 70 leden.

Al met al kunnen we terugkijken op een voor de club succesvol 2014.