Een volle zaal tijdens de ALV van 6 november 2006

Maar liefst 40 leden wisten dinsdagavond 6 november 2006 de weg te vinden naar het clubhuis van de watersportvereniging Naarden, het clubhuis dat zo langzamerhand ook een beetje ‘eigen’ begint aan te voelen voor de Nederlandse Hanse Club.
Eerlijk is eerlijk, die 40 leden zijn natuurlijk niet allemaal speciaal voor de ledenvergadering gekomen, maar vooral voor de lezing van Ted Jansen. Je moet tegenwoordig als bestuur wat uithalen om nog echt een ledenvergadering te kunnen houden.

Hoogtepunten uit de ALV:

  • De financiële situatie van de club is zeer gezond. De penningmeester werd décharge verleend voor het financiële beleid over 2006. Overigens niet dan nadat hij bekend had gemaakt, dat voor het jaar 2008 de contributie kan worden verlaagd van € 40,- per jaar naar € 30,- per jaar. Waar maak je dat nog mee.
  • Het zeilevenement in Noord op 8 en 9 september was zeer geslaagd. 9 Hanse’s hebben de wateren rond Stavoren en Hindelopen zo druk bevaren dat het wel leek of zowel in Stavoren als in Hindelopen een Hanse-weekend werd georganiseerd.
  • In 2008 organiseren we wederom in ieder geval twee zeilevenementen . Begin september lijkt daarvoor een goed moment.
  • De aanmeldingen voor het serviceseminar van Hetterschijt op 8 december a.s. stromen binnen, inmiddels zijn het er al ruim 60;
  • Ook is er de nodige belangstelling voor een reis naar Greifswald.
  • We gaan nogmaals een enquête houden over onze ervaringen met de boten, de service, over tips en trucs enz. Zo mogelijk nog dit jaar.
  • Archibald Kauffman komt de bestuurlijke gelederen versterken. Iedereen bleek op de hoogte van zijn grote kwaliteiten en kon derhalve instemmen met zijn benoeming. – Aftredend voorzitter Anton Siedsma zag zich zonder één tegenstem herbenoemd. Een duidelijker blijk van waardering is niet mogelijk.
  • De website is vernieuwd in 2007, maar is nog niet het virtuele clubhuis dat we er van willen maken. Zeilers zijn geen schrijvers zo blijkt. Ook van het forum wordt nog weinig gebruik gemaakt. Nochtans ziet het er naar uit dat, na ruim een half jaar, er volgende maand een nieuwe ‘boot van de maand’ zal verschijnen.

Nadat de aanwezigen al deze administratieve rompslomp hadden uitgezeten was daar het moment waarvoor ze echt waren gekomen, de lezing van Ted Jansen. Na zijn lezing over meteorologie in februari was de faam hem al vooruitgesneld. En iedereen hing opnieuw aan zijn lippen. Deze keer om Ted uit de losse pols te horen oreren over de vaarpraktijk. En terecht. Treffend wist Ted de ongemakkelijke situaties aanschouwelijk te maken die velen van ons kennen. Moeders die de boot moet afduwen bij het wegvaren van lagerwal, de behulpzame fietser bij de sluis die de lijn wel even zal vastbinden aan de bolder op de wal, het zoeken van de man over boord op stromend water, het wegvaren uit de box met flinke dwarswinden, de zegeningen van de GPS enz.. En uiteraard kon Ted het niet laten om ons nog even, aan de hand van wat gribfiles, te laten genieten van de naderende zware herfststormen. Alle aanwezigen kregen weer een syllabus om alles nog eens na te lezen, en sommige gelukkigen zelfs een handig lampje of een mes om lijnen mee door te snijden. Kortom, voor dat we het wisten was het al half twaalf en moest er toch echt een eind aan worden gemaakt.

Het was vervolgens een drukte van je welste bij de betaalautomaat van de parking, maar rond twaalf uur keerde de rust terug in het Naardense.