Bezoek aan de VerkeersCentrale Hoek van Holland (VC) en de Maeslantkering, 25 oktober 2017

De VC hoort bij de grootste haven ter wereld en met bijna 30.000 bezoekende schepen per jaar is het duidelijk dat het ook vaak druk is. Voor de beroepsvaart staan er grote economische belangen op het spel en een incident, zoals de hack op informatiesystemen van een Container Terminal dit voorjaar heeft meteen grote impact op de logistiek van de scheepvaart – en dus voor de VC!

De Verkeerscentrale is in 2012 vernieuwd: http://maritiemnieuws.nl/43746/gemoderniseerde-verkeerscentrale-hoek-van-holland-in-gebruik/ 

Meer info: https://www.portofrotterdam.com/nl/scheepvaart/recreatievaart

We werden ontvangen met koffie en kregen in verschillende groepen uitleg. Het gebied Nieuwe Waterweg – Rotterdam is in een aantal blokken onderverdeeld met allemaal verschillende marifoonkanalen en voor elk gebied een eigen verkeersregelaar met een aantal schermen voor zijn neus, zie foto. Een verschil met de luchtverkeersleiding is dat de VC adviserend is en dat een kapitein altijd zelf verantwoordelijk is; bij de luchtverkeersleiding is het opvolgen van aanwijzingen verplicht. Al met al erg leerzaam, ook voor zeilers.

Het tweede onderdeel van ons evenement was een bezoek met rondleiding aan de Maeslantkering, de grootste beweegbare stormvloedkering in de wereld.

Zie: http://www.keringhuis.nl/.

Hier wordt duidelijk hoe belangrijk goede waterkeringen zijn voor het leefbaar houden van ons laaggelegen landje. De Maeslantkering helpt met name om het water buiten Zuid-Holland te houden. We hebben hier uitvoerige uitleg en een rondleiding gekregen. Alles wordt goed onderhouden en regelmatig getest, de gehele waterkering één maal per jaar.