Verslag van de ALV van 24 maart 2015

De ALV, zoals gebruikelijk gehouden in het clubhuis van de zeilvereniging in Naarden, bevatte een formeel en een meer informeel gedeelte.

Het formele deel betrof naast de goedkeuring van de jaarrekening en de begroting de benoeming van Hans van Leeuwen als opvolger van Nico Hoek als penningmeester.

Na afloop van de formele Algemene Ledenvergadering was het de beurt aan onze eigen Richard Oets en zijn collega Erik Mesman van Delta Lloyd voor een presentatie over verzekeringen. En wie dacht ‘verzekeringen dat is droge kost’ die kwam bedrogen uit. Want de presentatie was buitengewoon levendig en interactief en menig eye-opener passeerde de revue. Het ging al snel over zaken als de waardebepaling van je boot in de polis om gesteggel over der dagwaarde te voorkomen. En over het feit dat in veel gevallen wedstrijdzeilen niet is meeverzekerd. We werden uitgenodigd om in de rol van verzekeraar te oordelen of bepaalde schades het gevolg waren van ‘eigen gebrek’ of van ‘slijtage’ en of er uitgekeerd diende te worden of niet. Hoe het zit met de vervanging van je saildrivemanchet en van de verstaging en de verzekering van ongevallen en schades als gevolg daarvan? Wat houdt ‘ goed huisvaderschap’ in enz.. Wat bovendien bleek, is dat er nogal wat verschil zit in de polisvoorwaarden van de verschillende verzekeringsmaatschappijen. Het is zeer de moeite waard om die te vergelijken. Tenslotte kregen we de tip om voor het seizoen de nodige foto’s van de boot binnen en buiten te maken opdat je, als het fout gaat, kunt aantonen wat de staat van de boot was en wat er allemaal aan boord was. Zelfs een paar honderd blikjes Heineken kun je bij Delta Lloyd dan vergoed krijgen….

Het zomerseizoen

Het zomerseizoen werd door de leden benut om weer vele mooie zeiltochten te maken en tevens her en der aan zeilwedstrijden mee te doen. Waaronder de avonturen van Bas de Jong. Willem de Regt en Ben Tolstra die uiteindelijk toch de oversteek naar Engeland niet hebben gewaagd. Het was de eerste keer dat we in clubverband een serieuze poging tot de oversteek zouden ondernemen, maar de voorspellingen medio mei bleken te heftig om dat verantwoord te doen. Bijzonder was, dat nogal wat leden via de AIS precies wisten waar de boot voer en direct in de gaten hadden dat dat niet richting Engeland was. Wellicht een nieuwe poging in 2016, met meer boten!

Rainier de Groot en Annet van Assenbergh hebben dit jaar een eervolle derde plaats behaald in de Ronde om Noord-Holland in de fantastische tijd van 14 uur en 44 minuten! Dat was hun tweede derde plek in evenzovele deelnames. Zij voeren met hun Hanse 400 ‘Temptation’ in de klasse SW duo handed. Wie gaat dat dit jaar verbeteren?

Het Hanse-weekend van 11 t/m 13 september

Aan het Hanse-weekend deden dit jaar 19 boten mee, opnieuw een mooi aantal en opnieuw met een aantal nieuwe deelnemers naast de oude en getrouwe.
Extra waardering voor Henri en Tiny de Vries die door omstandigheden niet met hun eigen schip aanwezig konden zijn. Zij waren te gast aan boord van andere deelnemers. Omdat de club 10 jaar bestaat en omdat steeds meer deelnemers al op vrijdag arriveren werd er vrijdagmiddag een demonstratie over verstaging, tuigage en trim verzorgd op de boten en in de buitenhaven door Rake Rigging.

Foto Nummer 1269

Het vormde de start van alweer een zeer geslaagd weekend. Zaterdag leek ‘s morgens een wat verregende dag te worden, maar dat viel alleszins mee en ‘s middags konden we bij windkracht 4 tot 5 een prima rak varen heen en terug naar de ELA boei richting Lemmer. We konden ook deze keer gebruikmaken van het clubgebouw van de Enkhuizer zeilvereniging en dat is een toplocatie. Voor de BBQ hadden we een nieuwe leverancier gevonden en vlees was er in overvloed. Ellen Trijbetz stond haar mannetje achter het vuur zodat niemand iets te kort kwam. Wel wat meer salades volgend jaar. En bij tijdige aanmelding kunnen we ook met vegetariërs beter rekening houden. Zondagochtend na de koffie was al alweer het afscheid en ging ieder zijns weegs. Het was nog een prima zeildag! De video van het evenement staat op de site.

Clubdag op 17 oktober in Willemstad

In het kader van ons tienjarig bestaan hebben we een tweede ‘droog’ evenement gehouden. En omdat de Hanseclub ook graag de leden in ‘zuid’ wil bedienen. Willemstad was zo niet alleen een kruispunt van rivieren maar ook een ontmoetingsplek voor noord en zuid. Ruim 50 clubleden en Hansebezitters, tot vanuit België aan toe, waren present in het gebouw van de watersportvereniging Willemstad in de Batterijhaven. En terecht, want er werd een programma gepresenteerd dat compleet anders was dan vorig jaar, maar wel met voor elk wat wils. De hele dag door waren er lezingen en presentaties, clinics en een stadswandeling in het mooie vestingplaatsje Willemstad.

We hadden uitstekend verzorgde en interessante bijdragen van:
– Tom Touber over de Volvo Ocean Race
 (Tom en zijn gezin zijn recent lid geworden van de club na de aanschaf van een Hanse 455)
– Onze eigen Rainier de Groot over veiligheid en tochtvoorbereiding
– Gerard Schootstra van de Stichting Return of the Flyer
– Ruud van der Zee van Tip Top Sailing over flottieljes
– Bas den Braven van de KNRM, en
– Anton Kappers van Kappers Jachtmakelaardij (en dealer voor Hanse in Zuid Nederland) over ontwikkelingen in markt

Anton sponsorde zelfs de drankjes tijdens de dag. Hulde daarvoor! De koek en de lunch was voor rekening van de club.

Foto Nummer 1269

Zeer gewaardeerd en druk bezocht waren ook de clinics manoeuvreren in de haven. Verzorgd door Tip Top Sailing op de Hanse 385 ‘Windfall’ van de familie Hendriks. En ook de stadswandeling telde maar liefst zo’n 20 deelnemers, die zeer enthousiast over al het moois in Willemstad terugkeerden.

Clubavond op 3 november in Naarden

Op de clubavond maakte voorzitter Bas de Jong bekend dat hij zijn boot had verkocht en stopt met zeilen en dus ook met de club. Tot de voorjaarsvergadering zal Bas aan blijven, maar het is de bedoeling dat zijn stokje als voorzitter vanaf dan wordt overgenomen.

De goedbezochte clubavond stond verder vooral in het teken van de lezing van Ted Jansen over meteorologie. Aan de hand van 5 stappen legde Ted uit wat je zoal van het weer wel en niet kan verwachten en waarom. En vooral dat laatste was zeer interessant. Ted bracht zijn betoog met humor en met prijzen! En voor alle bezoekers had hij een praktische syllabus bij zich. Kortom weer een gezellige en nuttige clubavond.

Ontwikkeling van het ledenaantal

De groei van het ledenaantal heeft zich in 2015 voortgezet en ook nieuwe Hanse-eigenaren weten inmiddels, vaak ook via West Yachting, onze club te bereiken. De samenwerking met Klaas en Gert van West Yachting blijft zijn vruchten afwerpen Helaas hebben we ook weer afscheid genomen van een aantal leden, maar per saldo telde de club eind 2015 76 leden.

Al met al kunnen we terugkijken op een voor de club succesvol 2015.