Een gezellige en informatieve clubavond in november 2014

Zo’n 25 leden (waaronder de nodige nieuwe!) wisten afgelopen dinsdagavond weer de weg te vinden naar de Naarder Zeilvereniging alwaar de club haar traditionele najaarsbijeenkomst hield. Kick van Klaveren en zijn compaan van de Naarder Zeilvereniging zorgden weer goed voor koffie en andere drankjes en wij zelf voor een sprankelend programma. Dat zag er als volgt uit:

  • Bestuursaangelegenheden
  • Begroting 2015

De door de penningmeester Nico Hoek opgestelde concept-begroting werd besproken en door de vergadering goedgekeurd. De contributie behoeft voor 2015 niet te worden aangepast en blijft dus staan op 35 euro per jaar. De begroting sluit met een voordelig saldo van 300 euro. De begroting is in te zien op onze website.

  • Invulling van de vacante functie van secretaris

Wilko Emmens heeft zich bereid verklaard de secretarisfunctie over te nemen van Ton Gosen. En nadat zich geen andere kandidaten meldden, werd Wilko met algemene stemmen benoemd tot de nieuwe secretaris. Ton zal Wilko de eerstkomende maanden nog ondersteunen, zodat we een vloeiende overgang van het secretariaat tegemoet kunnen zien. Van Ton als secretaris zal nog op gepaste wijze afscheid worden genomen.

  1. ‘De Kleine Noordzeedriehoek – een primeur’

Na de ‘Bestuursaangelegenheden’ was ‘de vloer’ voor onze eigen leden Marcel van der Teems en Willem de Regt. Zij verzorgden enthousiast en ondersteund door vele foto’s een aansprekende lezing over hun deelname in juni van dit jaar aan de ‘Kleine Noordzeedriehoek’ van de Nederlandse Vereniging van Kustzeilers. De tocht ging van IJmuiden via Hartlepool naar Newcastle en terug naar Den Helder. Zoals dat past bij die vereniging zagen we Marcel en Willem in colbert en stropdas gehuld, maar wel op gympen (hilarisch!) deelnemen aan festiviteiten en diners in Engeland en vertellen over de bijzondere plaats Newcastle (met de prachtige Milleniumbrug en het hypermoderne operahuis). Vooral interessant was natuurlijk hun persoonlijke beleving van zo’n meerdaagse zeezeiltocht. Met drie mannen anderhalve week op pad in een kleine ruimte en het dan toch gezellig houden voor jezelf en voor elkaar. De nachtelijke wachten goed verdelen en goed doorkomen, het inachtnemen van de veiligheidsregels die de schipper had opgesteld (altijd je zwemvest aan en ‘s avonds en ‘s nachts continue aangelijnd, geen alcohol e.d.), omgaan met het gebrek aan privacy enz.. Maar dat lukte bijzonder goed. We hebben daarnaast van Marcel geleerd hoe belangrijk het is de dual watch van de marifoon goed aan te zetten (niet alleen kanaal 77, maar vooral ook kanaal 16), opdat je niet op je vingers wordt getikt door bodemonderzoekers en van Willem de waarde van AIS nog eens gepresenteerd gekregen (al filtert de beroepsvaart de pleziervaart er soms gewoon uit!)

En tenslotte is ons nu ook het verschil duidelijk geworden tussen de vereniging van kustzeilers en de vereniging van toerzeilers. Kortom een heel leuke en leerzame presentatie.

  1. Première van de film van het Hanse weekend van 12 t/m 14 september j.l.

Zoals inmiddels gebruikelijk werd in de najaarsbijeenkomst de door Nico Hoek en Bas de Jong gemaakte film van het Hanse weekend voor het eerst vertoond. En uit die film (maar liefst een half uur lang) blijkt nog eens hoe gezellig het was en wat we opnieuw een prachtig weer hadden. Voor 2015 staat het weekend al weer gepland van 11 t/m 13 september, tot die tijd moeten we het doen met de herinneringen aan het mooie maar afgelopen weekend. De film zetten we op onze site en die kun je daar zien en downloaden.

  1. Bezoek aan Greifswald

Het bezoek aan Greifswald lijkt nu echt door te gaan. Er zijn 11 en mogelijk 12 deelnemers die op 21 november a.s. een bezoek aan de Hanse-werf brengen. Wij hopen natuurlijk dat in onze voorjaarsbijeenkomst met foto’s (en eventueel zelfs video’s) omlijst verslag van het bezoek wordt gedaan.

Na nog wat nageborreld te hebben toog iedereen zo rond half elf weer huiswaarts en keerde de rust terug in de Naarder jachthaven.