Uniek bezoek aan de kustwacht in Den Helder, december 2013

Op dinsdagavond 3 december, twee dagen voor de grote Sinterklaasstorm, hebben we met maar liefst 22 deelnemers een uniek en uitermate interessant bezoek gebracht aan het kustwacht centrum in Den Helder. Uniek, omdat de Kustwacht in principe nooit zeilclubs als de onze ontvangt. Dan zou het een toeristische attractie worden. Echter dankzij de uitstekende relaties van onze oud-voorzitter Ben van der Meer werd voor onze club een uitzondering gemaakt.

Ondergetekende meldde zich als eerste bij de poort van het marinecomplex om vervolgens te ervaren dat je dat terrein niet zo maar opkomt. Er was ons verzocht paspoorten mee te nemen en die werden dan ook nauwlettend bekeken, maar ze bleken nog niet direct een garantie voor toestemming het marineterrein te betreden. Na wat getelefoneer en de aankomst van steeds meer deelnemers, waaruit bleek dat het om een serieus bezoek ging en geen stelletje onverlaten, mochten we onze reis op het marineterrein voortzetten op zoek naar het gebouw met de boeg van een schip, het kustwacht centrum.

Eenmaal ter plekke werden we hartelijk ontvangen met koffie in het epicentrum van de kustwacht door Sjaco Pas, hoofd nautisch beheer en operationele zaken. Sjaco vertelde ons vervolgens aan de hand van een powerpointpresentatie uitgebreid over de ontstaansgeschiedenis van de Kustwacht, over de handhaving- en reddingstaken en over de samenwerking met ministeries, politie, brandweer, reddingsmaatschappijen enz.. Een indrukwekkende presentatie mede door de enorme hoeveelheid materieel (schepen, vliegtuigen en helikopters) die we op het scherm voorbij zagen komen. Ik had van te voren maar een beperkt idee van de taken van de kustwacht, maar mijn beeld daarvan werd door Sjaco volledig omgegooid. En passant kwam ik er achter dat je de Kustwacht niet alleen kan oproepen via de DSC-knop en de bekende marifoonkanalen, maar eventueel ook gewoon met je mobieltje via 09000111.

Na zijn presentatie werd het tijd om gesplitst in twee groepen het ‘heilige der heiligen’ te betreden, het daadwerkelijke commandocentrum, waar de duty officer samen met een aantal watch officers waakt over onze kust en alles dat zich daar voordoet.

Geduldig legden de officier en zijn manschappen ons uit waar ze mee bezig zijn en over welke kaarten, beelden en gegevens zijn daarbij beschikken. Mooi om dat grote scherm te zien met alle scheepsbewegingen op de Noordzee. Echt een uniek inkijkje bij de mannen achter de schermen.

Nadat we allemaal uitgekeken waren verzorgde Sjaco nog een tweede inleiding over de aanpassing van de verkeersscheidingstelsels op de Noordzee van 31 juli op 1 augustus j.l.. Over de aanleiding van de aanpassingen (toename van scheepsverkeer, uitbreiding windmolenparken, behoefte aan ankerplekken e.d.), maar vooral over de operatie zelf. Een tot in de puntjes voorbereidde transitie van het oude naar het nieuwe stelsel, die uiteindelijk in één nacht zijn beslag kreeg. Prachtig hoe we aan de hand van opgenomen beelden konden zien hoe de scheepsbewegingen zich vanaf 0.00 uur op 1 augustus daadwerkelijk voegden in het nieuwe stelsel.

En toen was het inmiddels al 10.30 uur. En hoewel Sjaco ons ongetwijfeld nog uren had kunnen vermaken met zijn enthousiaste verhalen over de Kustwacht, moesten we toch weer op huis aan. Den Helder ligt niet echt centraal en de meesten van ons moesten dan ook nog een behoorlijk eind rijden. Maar zo bleek, uit de reacties, dat hadden we er graag voor over, want dit unieke avondje Kustwacht had niemand willen missen.

Bas de Jong