Nederlandse Hanseclub

Een volle zaal tijdens de ALV van 6 november 2006

Maar liefst 40 leden wisten dinsdagavond 6 november 2006 de weg te vinden naar het clubhuis van de watersportvereniging Naarden, het clubhuis dat zo langzamerhand ook een beetje ‘eigen’ begint aan te voelen voor de Nederlandse Hanse Club.
Eerlijk is eerlijk, die 40 leden zijn natuurlijk niet allemaal speciaal voor de ledenvergadering gekomen, maar vooral voor de lezing van Ted Jansen. Je moet tegenwoordig als bestuur wat uithalen om nog echt een ledenvergadering te kunnen houden.

Hoogtepunten uit de ALV:

Nadat de aanwezigen al deze administratieve rompslomp hadden uitgezeten was daar het moment waarvoor ze echt waren gekomen, de lezing van Ted Jansen. Na zijn lezing over meteorologie in februari was de faam hem al vooruitgesneld. En iedereen hing opnieuw aan zijn lippen. Deze keer om Ted uit de losse pols te horen oreren over de vaarpraktijk. En terecht. Treffend wist Ted de ongemakkelijke situaties aanschouwelijk te maken die velen van ons kennen. Moeders die de boot moet afduwen bij het wegvaren van lagerwal, de behulpzame fietser bij de sluis die de lijn wel even zal vastbinden aan de bolder op de wal, het zoeken van de man over boord op stromend water, het wegvaren uit de box met flinke dwarswinden, de zegeningen van de GPS enz.. En uiteraard kon Ted het niet laten om ons nog even, aan de hand van wat gribfiles, te laten genieten van de naderende zware herfststormen. Alle aanwezigen kregen weer een syllabus om alles nog eens na te lezen, en sommige gelukkigen zelfs een handig lampje of een mes om lijnen mee door te snijden. Kortom, voor dat we het wisten was het al half twaalf en moest er toch echt een eind aan worden gemaakt.

Het was vervolgens een drukte van je welste bij de betaalautomaat van de parking, maar rond twaalf uur keerde de rust terug in het Naardense.